سایت مشاوره برای تحصیل در روسیه

درباره ی ما

درباره ی ما

مشاوره برای تحصیل در کشور های خارجی و کمک و همراهی برای تحصیل در بخش اروپایی روسیه.
مرکز مشاره تحصیلی PMQ با هدف کمک به دانشجویان پایه گذاری و تأسیس شده است و تمام سعی و توان خود را در زمینه کمک و تحصیل بهتر در اختیار دانشجویان خواهد گذاشت.

برخی از خدمات

برخی از خدمات ما را میتوانید در این قسمت از صفحه پیدا کنید

مشاوره رایگان

کادر مجرب و حرفه ای

تعهد و پاسخگویی

اخذ پذیرش سریع

عقد قرارداد رسمی با دانشجو

مشاوره رایگان در محل

مشاوره رایگان

کادر مجرب و حرفه ای

تعهد و پاسخگویی

اخذ پذیرش سریع

عقد قرارداد رسمی با دانشجو

ترجمه مدارک